Ποιοι ειμαστε

φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος

Ο Σύλλογός μας είναι Σωματείο, μη κερδοσκοπικό που ιδρύθηκε το 1991 και λειτουργεί με βάση το Καταστατικό του που συντάχθηκε και καταχωρήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων της Πολιτείας.

Η λειτουργία του Συλλόγου μας βασίζεται, αποκλειστικά, στις αρχές του εθελοντισμού οι οποίες χαρακτηρίζουν την δραστηριότητα των μελών του.

Η εθελοντική δράση των μελών του Συλλόγου αποτελεί επιλογή τους, είναι άμισθη, ανιδιοτελής, κοινωνικά αποδεκτή και έρχεται να βοηθήσει και να συμπληρώσει την θεσμοθετημένη δράση των οργάνων της Πολιτείας. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν την υποκαθιστά.

Ειδικότερα ο Σύλλογός μας ασχολείται με τα παιδιά που παρουσιάζουν κινητική ή και νοητική αναπηρία, κάθε βαθμού, αλλά και προβλήματα του αυτιστικού φάσματος. Τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν και ζουν μέσα στο ΠΙΚΠΑ, στερούμενα της οικογενειακής αγάπης και θαλπωρής.

Μέλημα των εθελοντών μελών του Συλλόγου μας είναι να βοηθήσουν και να στηρίξουν τα παιδιά αυτά συναισθηματικά και οικονομικά. Προσπαθούν να συμβάλλουν θετικά για την μόρφωσή τους, την ψυχαγωγία τους, να παρέχουν υλική βοήθεια για την βελτίωση της διατροφής και ένδυσής τους καθώς και για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων διαμονής και εκπαίδευσής τους.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού απευθύνονται σε κάθε πολίτη πρόθυμο να βοηθήσει και τον καλεί να ενισχύσει την προσπάθεια με χορηγία ή δωρεά.

Οι εθελοντές μέλη μας συνεργάζονται αρμονικά με το εξειδικευμένο και άξιο προσωπικό του ΠΙΚΠΑ που υπηρετεί τα παιδιά ακολουθώντας τις οδηγίες του.

Η λειτουργία του Συλλόγου

Ο Σύλλογος «Οι φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας» λειτουργεί με την Νομική μορφή «Σωματείο» με βάση το Καταστατικό του που είναι κατατεθειμένο στην αρμόδια Δικαστική Αρχή. Εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και τις λοιπές αρμόδιες Αρχές σύμφωνα με τον Νόμο.

Ο Σύλλογος διοικείται σύμφωνα με το καταστατικό του από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών του για τετραετή θητεία.

Νέα μέλη εγγράφονται στο Σύλλογο μετά από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου έχει την ευθύνη σύνταξης ετήσιου προγράμματος δράσης και οικονομικού προυπολογισμού που υποβάλλει στις αρμόδιες εποπτεύουσες Αρχές για έγκριση.

Η ετήσια δράση και ο οικονομικός απολογισμός του Συλλόγου εκτίθεται από το Δ.Σ. στην Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου για έγκριση και στην συνέχεια υποβάλλεται στις αρμόδιες Αρχές για έλεγχο και έγκριση.

Τα μέλη του Συλλόγου δρούν ελεύθερα στην βάση της εθελοντικής προσφοράς προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας του.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για την τρέχουσα περίοδο απαρτίζουν οι:

  • Ντίνα Γιάτση Κωνσταντέλλου Πρόεδρος
  • Βίκη Αμπελικάκη Γραμματέας
  • Άρτεμις Σαχατζιάν Ταμίας
  • Ελπίδα Γεωργακοπούλου Μέλος
  • Κατερίνα Κωνσταντίνου Μέλος 
  • Κωνσταντίνα Γκορόγια Φλωροπούλου Αναπληρωματικό μέλος
  • Καλλιόπη Μούστου Κασιδόκωστα Αναπληρωματικό μέλος